top of page

תנועת פוצי

הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות כדי להישאר מעורב ב-the movement הוא להיות תומך על ידי יצירת חשבון או תרומה.

אתה יכול גם להתנדב לאירועי הניקיון שלנו בקליפורניה או לתוכנית האיסוף הניתנת למיחזור שנתרמו.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram
bottom of page