top of page

SUICIDE

התעללות בילדים מוגדרת כהתעללות פיזית או התעללות מינית בילד, אם כי ניתן לראות בהזנחה גם סוג של התעללות.

התעללות בילדות קשורה לחששות הבריאותיים הבאים: חרדה, דיכאון, דיסוציאציה, פגיעה עצמית, הפרעות אכילה, נדודי שינה ופעילות פלילית.

bottom of page