top of page

סחר במין

על פי החוק האמריקני, כל קטין מתחת לגיל 18 שנים שהופעל למין מסחרי הוא קורבן של סחר במין. קורבנות רבים הופכים למעורבות רומנטית עם מישהו שכופה או מתמרן אותם לאחר מכן לזנות. אחרים מפתים עם הבטחות שווא לעבודה, כמו דוגמנות או ריקוד. חלקם נאלצים למכור סקס על ידי הוריהם או בני משפחה אחרים.

bottom of page