top of page

פתוגנים

פתוגנים הם חיידקים, וירוסים או מיקרואורגניזמים אחרים הגורמים למחלות. נגיף הקורונה, שפעת החזירים, שפעת העופות ומגפת הבובה הם חלק מהפתוגנים הנפוצים יותר לאורך ההיסטוריה. 

להיות לפני העקומה בכל עת זו הדרך היחידה לעשות זאתלצמצם נפגעים ממגיפות פתוגניות.

bottom of page