top of page

רעב

רעב ובריאות קשורים קשר עמוק. אנשים שאינם בטוחים במזון מושפעים באופן לא פרופורציונלי ממחלות כרוניות רגישות לתזונה כמו סוכרת ולחץ דם גבוה. עבור ילדים, חוסר ביטחון תזונתי הרסני במיוחד. חוסר מזון בריא יכול להיות בעל השלכות חמורות על בריאותו הפיזית והנפשית של הילד, הישגיו הלימודיים ושגשוגו הכלכלי העתידי.

bottom of page