top of page

חסר בית

חוסר דיור מוגדר כמגורים בדיור הנמוך מהסטנדרט המינימלי או חסר קביעות בטוחה. בשנת 2018 יותר מ-500,000 אנשים נספרו כחסרי בית באמריקה. בעולם, יותר מ-150 מיליון אנשים נחשבים חסרי בית ועד ל-20% מהאוכלוסייה האנושית חסרים דיור הולם.

bottom of page