top of page

אוטומציה

אוטומציה היא השימוש בציוד אוטומטי ברובו במערכת של תהליכי ייצור או ייצור אחרים. זה גורם לסיום עבודה נרחב בכל פלטפורמה של התעשייה. אין חברות שנלחמות להפסיק את האוטומציה, אבל אדם אחד מבקש לשלוט בהחדשני policy making

bottom of page