top of page

דיור בר השגה

השילוב של עליית שכר הדירה ועלויות דיור בלתי בנות קיימא מזרע הרס על משפחות ברחבי אמריקה. למשבר הדיור בר השגה יש השפעה ממשית על מיליוני בני אזרחינו, והיענות לו בנחישות חשובה מאוד לכלכלת מדינתנו ולשגשוגה העתידי.

bottom of page