top of page

התמכרות

התמכרות היא מצב כרוני, חוזר ונשנה. זוהי מחלה שמגיעה לממדי מגיפה - משבר אנושי עולמי שאנו מחויבים לטפל בו. משבר ההתמכרות העולמי אינו מוגבל להפרעות שימוש בסמים ותלות בסמים. לפי ארגון הבריאות העולמי (WHO), היו כ-124 מיליון אנשים תלויים באלכוהול ברחבי העולם בשנת 2014, עם למעלה מ-3 מיליון מקרי מוות שנגרמו משימוש מזיק באלכוהול בכל שנה.

bottom of page